Sistem implantata visokih performansi BEGO Semados RS/RSX implantati

Sistem implantata visokih performansi za sve standardne indikacije

BEGO Semados® RS / RSX implantati

Konični i samonarezivi „blizanci“ BEGO Semados® RS i RSX su moderne inovacije,(patent je u procesu pridobijanja), koje upotpunjuju BEGO Semados® S, RI i Mini-implant porodicu, odavno dokazane na tržištu.
Implantati su dostupni u pet prečnika i šest dužina i pogodni su za praktično sve indikacije u dentalnoj implantologiji.

Zahvaljujući dizajnu gornjeg ruba implantata, RS implantat neprimjetno se uklapa u opseg indikacija zajedno sa S i RI  implantatima, koji su već korišteni bezbroj puta. Dizajn gornjeg ruba ima mikrohrapavost uporedivu sa gleđi prirodnih zuba (Ra zuba 0,4). RSX implantat je opremljen struktuiranim rubom i kao takav odgovara individualnim zahtevima liječenja pacijenta kao i afinitetitu stomatologa. Svaka verzija nudi jedinstvene prednosti. I RS i RSX implantat su opremljeni sa istim hirurškim setom, koji stomatologu omogućava da deluje na osnovu nalaza u pojedinačnom slučaju i odabere potrebni sistem implantata tokom operacije. Posebna prednost je što oba sistema poseduju platform switch, koji je prema istraživanju na Univerzitetu primenjenih nauka u Koblenzu, kojim rukovodi prof. Dr-Ing. Matthias Flach, dovodi do znatnog minimiziranja mehaničkih naprezanja kojima je implantat izložen pri mastikatornim silama.

Mikrožljebovi na glavi implantata su bionički optimizovani. Inovativni dizajn mikrožljebova znači da se smanjuju naprezanja na vrhu interdentalnog septuma, što rezultira da se maksimalno opterećenje kosti više ne dešava tamo gdje implantat ulazi u kost, već se umjesto toga pomjera apikalno.
To se postiže jednakom raspodelom pritiska, što značajno smanjuje rizik od nefiziološkog opterećenja. U biomehanici se pretpostavlja da ova vrsta preopterećenja može dovesti do gubitka kosti.

Efikasna međusobna interakcija između bionički mikrožlebova na BEGO Semados® RS / RSX implantatu i smanjenje prečnika RS-Line stvara idealnu osnovu za dugoročne rezultate čvrstog i mekog tkiva. Maksimum stresa u implantatu pomjera se u sredinu implantata, što za uzvrat štitu vrha interdentalnog septuma, peri-implantatske kosti. Dosledna primena ujednačenih prečnika i gingivalne visine ključna je za uspeh liječenja.

RS / RSX-Line indikacije

BEGO Semados® RS / RSX implantati mogu se implantirati u svim predelima vilice i u svim kostima; oni su, međutim, posebno pogodni za sledeće oblike lečenja:

  • u gornjoj i donjoj vilici
  • za imedijatnu implantaciju
  • za augmentaciju sinusa radi zaštite od nenamerne perforacije Schneiderijeve membrane
  • za uske prednje alveole (RS / RSX 3.0) koji će zameniti zube 12, 22, 32–42

Implantati:

  • Napravljeni od komercijalno čistog titanijuma 4. stepena
  • Prečnici: 3,0 • 3,75 • 4,1 • 4,5 • 5,5 mm
  • Dužine: 7 • 8,5 • 10 • 11,5 • 13 • 15 mm
  • Prečnik 5,5 mm, dužina 7 mm, kako bi se izbegla augmentacija
  • Homogena površina TiPurePlus visoke čistoće
  • Konusni dizajn implantata sa zaobljenim vrhom za zaštitu anatomskih struktura

Leave a Reply

Close Menu