prof.dr.sc. Alma Konjhodžić: Konvencionalno pušenje i estetika zuba

 

Pušači imaju veću učestalost promjene boje zuba od nepušača.

Piše: prof.dr.sc. Alma Konjhodžić

Prof.dr.sc. Alma Konjhodžić rođena je 31.augusta 1971 godine u Sarajevu. Diplomirala je 1997 godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa diplomskim radom „Zašita pulpo-dentinskog kompleksa“. Specijalistički ispit iz dentalne patologije i endodoncije, položila je 2003godine, a 2006. godine magistrirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa magistarskim radom pod naslovom „Evaluacija učestalosti detooralnih komplikacija uzrokovanih radioterapijom glave i vrata. Doktorirala je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2012 godine sa doktorskom tezom pod naslovom „Evaluacija biokompatibilnosti različitih endodontskih silera na kulturi humanih fibroblasta i fibroblasta miša“. Trenutno je zaposlena na Stomatološkom fakultetu sa klinikama u Sarajevu, kao vandredni profesor. Obavlja dužnost šefa Klinike i Katedre za Dentalnu patologiju i endodonciju. Dopunska djelatnost je u stomatološkoj ordinaciji „Konjhodžić“. Preko 50 radova je objavila i prezentovala na stručnim i naučnim skupovima.

Visoki estetski zahtjevi često dovode pacijenta u stomatološku ordinaciju sa željom da se kreira novi, savršeni osmijeh koji bi podario skladan, mladolik i privlačan izgled. Želje pacijenta su ravni, svijetli zubi bez razmaka, proporcionalni osmijeh u idealnom odnosu zuba prema zubnom mesu, usnicama i cijelom licu. Estetika kao i problemi estetike posebno je izražena  u stomatologiji, više o tome, te utjecaju konzumiranja cigareta na promjenu boje zuba, za časopis DentBiH piše prof.dr.sc. Alma Konjhodžić.

Poznato je  da je estetika  nauka o lijepom. Sa druge strane, smatra se i filozofskom disciplinom koja istražuje bit i kriterije stvaranja, doživljavanja i prosuđivanja lijepog. Potreba za lijepim je prisutna u svim aspektima  života, a doživljaj lijepog je subjektivan i zavisi od mnogo faktora (kultura, religija, socijalni faktori, obrazovanje, itd ). Zbog toga čak i mnoge medicinske discipline, osim primarne zadaće liječenja, imaju i za cilj poboljšanje izgleda pacijenta. Estetika kao i problemi estetike posebno je izražena  u stomatologiji. Lice je jedini dio ljudskog tijela koji nikada nije pokriven, što znači da je dostupno procjeni estetskog dojma koji izaziva na okolinu. Lijep i zdrav osmijeh ostavlja pozitivan estetski utisak i stvara percepciju kompletnog zdravlja pojedinca. Jedan do najčešćih estetskih problema kod  stomatoloških pacijenata su zubne diskoloracije (promjene boje). Promjene boje zuba  mogu biti generalizirane, zahvaćaju sve zube koji su vitalni, i pojedinačne kada je diskoloracija nastala na jednom zubu. Generalizirane diskoloracije se dijele u tri kategorije: diskoloracije nastale pod utjecajem vanjskih faktora (pušenje, prekomjernog ispijanja kafe, čaja i crnog vina) i nastale utjecajem unutrašnjih faktora (genetska komponenta, upotreba lijekova), te  diskoloracije povezane sa starenjem. Generalizirane promjene boje zuba, kao posljedice pušenja, predstavljaju  jedan do najčešćih estetskih problema sa kojem se susreću pacijenti. Dosadašnja istraživanja su  pokazala da pušači imaju veću učestalost promjene boje zuba od nepušača, te da pušenje negativno utječe na boju zuba i na percipiranu zubnu estetiku.

Čestice nastale kao proizvod izgaranja duhana lišenog vode i nikotina predstavljaju katran koji sadrži pigmente, a koji mogu uzrokovati obojenje ljudskog tkiva, uključujući kožu, nokte i zube.

Budući da su zubi neizbježno izloženi udisanom duhanskom dimu, pigmentirani spojevi u katranu mogu se taložiti na površini ili prodrijeti u tvrda zubna tkiva, uzrokujući promjene boje. Uz to, ustanovljeno je da je neusklađenost boje zubnog tkiva i boje kompozitnih ispuna kod cervikalnih lezija češća u pušača nego kod nepušača.

Osim promjene boje zuba, pušenje uzrokuje smanjenje vitamina C, neophodnog za sintezu kolagena, bitnog sastojka potpornog tkiva zuba, kosti i kože, što dovodi do promjene boje kože lica i ubrzanog starenja. Naravno, tu je i neugodan zadah iz usta.

Diskoloracije zuba uzrokovane pušenjem, promjena boje kože lica, ubrzano starenje i halitoza

su estetske promjene uzrokovanje konvencionalnim pušenjem koje u velikoj mjeri narušavaju  kako izgled tako i zdravlje pojedinca.

Prestanak pušenja ili eventualni prelazak na alternativne sisteme pušenja (Heat-not-burn ,HNBT, sistemi ), dobra oralna higijena i redovite posjete stomatologu su esencijalani koraci  u prevazilaženju ovakvih estetskih promjena.

 

Literatura:

  1. National Cancer Institute. Cigarette smoking: health risks and how to quit. National Cancer Institute. Published 2016. Accessed September 14, 2017.
  2. Knežić M., Hudorovic N. Učestalost pušenja u studentskoj populaciji – The incidence of smoking in the student population SG/NJ 2014;19:12-6.
  3. Mecklenburg RE, Greenspan D, Kleinman DV, Manley MW, Niessen LC, Robertson PB, Winn DE. Tobacco effects in the mouth: A National Cancer Institute and National Institute of Dental Research Guide for Health Professionals. Bethesda, US Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, 1994.
  4. Reibel J. Tobacco and oral diseases. Update on the evidence with recommendations. Medical Principles and Practice. 2003;12(1):22-32.
  5. Alkhatib, MN, Holt RD, Bedi R. Smoking and tooth discolouration: findings from a national cross-sectional study. BMC Public Health. 2005;6(27) doi:10.1186/14712458-5-27.
  6. dos Santos Bertold CE, de Azevedo Miranda D, Souza-Junior EJ et al. Surface hardness and color change of dental enamel exposed to cigarette smoke. Int J Dent Clinics. 2011;3:4.
  7. King G, Yerger VB, Whembolua GL, Bendel RB, Kittles R, Moolchan ET. Link between facultative melanin and tobacco use among African Americans. Pharmacol Biochem Behav 2009;92:589-5.
  8. e Carvalho LD, Gondo R, Lopes GC. One-year clinical evaluation of resin composite restorations of noncarious cervical lesions in smokers. J Adhes Dent. 2015;17:405-411.
  9. Zanetti F, Zhao X, Pan J,. Peitsch MC, Hoeng J, Ren Y. Effects of cigarette smoke and tobacco heating aerosol on color stability of dental enamel, dentin, and composite resin restorations, Quintessence international. 2019;50(2).

Leave a Reply

Close Menu