Unicus d.o.o. ima popust na sav asortiman 10 – 30 %

SAČUVAJ DRUGE, OSTANI ZDRAV!

Maske podižu svijest o fizičkoj udaljenosti i zdravstveno osviještenom ponašanju.

Fizička barijera, koja nastaje pravilnim nošenjem maske za lice, može pružiti određenu zaštitu protiv većih kapljica, u kojima se može nalaziti virus, te spriječiti dodir sluznice usta/nosa sa onečišćenim rukama. Tako maske usporavaju strujanje izdahnutog zraka ili prenos respiratornih kapljica i pojačavaju svijest o potrebi za fizičkom udaljenošću kao i o pažljivijem ophođenju prema sebi, ali i drugima u vidu zaštite zdravlja.

Osobe koje žele nositi masku za lice trebaju se strogo pridržavati sljedećih pravila:

  • maske se moraju koristiti samo u lične svrhe i ne smiju se dijeliti sa drugima
  • pri stavljanju maske treba voditi računa o tome da se uz lice stavlja uvijek unutarnja strana maske
  • maska treba pokriti usta, nos i dio lica, a na rubu mora što tješnje pristajati kako bi se što je više moguće smanjio protok zraka izvan maske
  • navlaženu masku potrebno je skinuti i zamijeniti novom, suhom
  • ako postoje upute proizvođača, obvezno ih se i u cijelosti treba pridržavati

 

Medicinske/hirurške maske prvenstveno se koriste u medicinske svrhe i služe za sprečavanje širenja kapljica iz izdahnutog zraka na pacijenta ili drugu osobu, te mogu zaštititi područje usta i nosa od direktnog utjecaja većih kapljica druge osobe kao i od prenosa patogena izravnim dodirom sa rukama. Primjena im je jednokratna.

Nesterilne medicinske maske obično su medicinski proizvodi razreda rizika u skladu s evropskom direktivom o medicinskim proizvodima (93/42 / EEC) i posebno moraju biti u skladu s normom EN 14683: 2019-6.

Nakon postupka ocjenjivanja usklađenosti, dodjeljuje im se oznaka “CE” čime se mogu stavljati na evropsko tržište.

Filtrirajuće polumaske (FFP2 i FFP3) ubrajaju se u ličnu zaštitnu opremu u kontekstu zaštite na radu i namijenjene su zaštiti od čestica, kapljica i aerosola u zdravstvenim ustanovama. Njihova primjena je jednokratna.

Dizajn filtrirajućih maski je različit:

  • maske bez ventila za izdah filtriraju udisani i izdisani zrak, pa tako osiguravaju samozaštitu i vanjsku zaštitu
  • maske s ventilom za izdah filtriraju samo udahnuti zrak i stoga osiguravaju samozaštitu.

Kako bi se FFP-maske u Evropi plasirale na tržište, one se moraju podvrgnuti postupku ocjene sukladnosti u skladu s evropskom uredbom EU2016/425, nakon čega dobivaju oznaku “CE”. Maske moraju ispunjavati zahtjeve evropskog standarda EN 149: 2001-10.

 

Leave a Reply

Close Menu