Nemanja Nešković: Vađenje zuba

Oralna hirurgija jeste grana stomatologije koja se i najčešće bavi vađenjem zuba 

Predstavljamo vam spec.dr. Nemanju Neškovića, specijalistu oralne hirurgije. Zvanje doktora stomatologije stekao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2012. godine. Polje rada: oralna hirurgija, konzervativna stomatologija, stomatološka protetika i parodontološka terapija. U nastavku teksta čitajte pravila o vađenju zuba i implatontologiji.

 spec.dr Nemanja Nešković specijalista oralne hirurgije

Osnivač stomatološke ordinacije Nešković Dent. Zvanje doktora stomatologije stekao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2012. godine. Specijalističke studije iz oblasti oralne hirurgije upisuje 2014. godine koje uspješno završava 2018. godine sa najboljim uspjehom. Učesnik je mnogobrojnih domaćih i međunarodnih skupova, na kojima je izlagao svoja iskustva u radu.

Polje rada: oralna hirurgija, konzervativna stomatologija, stomatološka protetika i parodontološka terapija. Certifikovani je implantolog Straumann implantnog sistema.

Vađenje zuba

Ekstrakcija, odnosno vađenje zuba predstavlja krajnju mjeru kojoj stomatolog pribjegava ukoliko ne postoji način da se zub sačuva u ustima. Oralna hirurgija jeste grana stomatologije koja se i najčešće bavi vađenjem zuba. Isto tako bavi se i hiruškim liječenjem patoloških stanja koštanog i mekog tkiva usne šupljine. U domen oralne hirurgije spadaju različite vrste intervencija od kao što smo naveli, najobičnijeg vađenja zuba, pa sve do ugradnje implantata. Također prisustvo različitih procesa na vrhovima korijena zuba, koji se ne mogu endodontski sanirati, uspješno se hiruški liječe, metodom poznatom kao apikotomija. Interdisciplinarni pristup, odnosno saradnja među specijalistima je veoma važna. Oralni hirurg riješava probleme koji onemogućavaju izradu adekvatnog protetskog rada (nivelacija grebenaplastika fenuluma i plika). Pored protetske, i saradnja sa ortodontima je od velike važnosti. Vađenje impaktiranih zuba, najčešće umnjaka u sklopu ortodontske terapije jeste jedna od najčešćih oralno hiruških intervencija. Svaka intervencija obavlja se u lokalnoj anestesziji i apsolutno je bezbolna.

Implantologija

Implantologija kao jedna od najmlađih grana stomatologije, zauzima posebno mjesto u našoj ordinaciji. Zubni implanti predstavljaju vještačke biokompatibilne elemente koji se ugrađuju u viličnu kost i koji će služiti kao nosač protetskog rada. Sama intervencija ugradnje implantata manje je neprijatnija od vađenja zuba. Trajanje same ugradnje implantata zavisi od broja koji se postavljaju i da li su potrebne dodatne hiruške intervencije u smislu odizanja poda sinusa – Sinus lift ili dodatak kosti i membrane kako bi se dobilo na volumenu grebena. Prije same intervencije, pacijent uradi sve neophodne biohemijske analize krvi, kao i 3D snimak koji će nam pokazati pravo stanje u ustima. Na osnovu njega, moguće je precizno odrediti visinu, širinu i debljinu koštanog grebena sa kojim raspolažemo i na osnovu toga odabrati pravi implantat za tu regiju. Ukoliko se procijeni da ne postoje uslovi za ugradnju implantata, potrebno je uraditi dodatne augmentacione procedure. Svakako najvažnije procedure tog tipa su dodatak košanog zamjenika kako bi se povećala visina i širina grebena i Sinus lift. Sve ovo moguće je raditi simultano, tj. zajedno sa implantacijom ili u drugoj varijanti, gdje se implantacija odlaže na period od šest mjeseci.

Ono zbog čega pacijent dolazi u ordinaciju jeste zub koji nedostaje, a koji se nadokađuje implantom. Nakon 6 mjeseci od ugradnje implantata, pristupa se protetskoj rehabilitaciji. U zavisnosti od broja ugrađenih implanta, njihovog rasporeda i plana terapije, pacijent dobija fiksni odnosno uslovno fiksni rad.

Novi Sad, Majevička 24

+381216338596, office@neskovicdent.rs

Komentariši

Close Menu