Šta je dentin?

Zube izgrađuju tvrda i mekana zubna tkiva. Tvrda su zubna tkiva caklina, dentin  i cement (mineralizirano tkivo slično kosti, koje ne sadrži krvne žile), a mekano je zubno tkivo. 

Dentin je materijala koji se nalazi odmah ispod cakline zuba. Jedna je od četiri glavne komponente zuba.

Razvoj dentina

Dentin nastaje iz odontoblasta koji su prisutni u najudaljenijem sloju zubne pulpe. Ontontoblasti prvo formiraju predentin koji potom sazrijeva u dentin. Za razliku od cakline, dentin je regenerativni i zamjenjuje se ako se istroši ili propadne.

Struktura dentina

Dentin je prekriven caklinom na kruni zuba, onim dijelom koji je vidljiv u ustima. U korijenu je dentin prekriven cementom. Mineralni hidroksiapatit čini oko 70% dentina, a 20% organske tvari i 10% vode. Dentin izgleda poput zubne cakline. Međutim, budući da je caklina gotovo prozirna, smatra se da dentin daje zubu boju.

Unutar dentina leže mikroskopski kanali koji se nazivaju dentinalni tubuli. Oni su poredani u radijalnom uzorku oko pulpe, koji se protežu prema van od pulpe prema vanjskoj caklini na kruni zuba i prema cementu u korijenu zuba. Dentinalni tubuli sadrže stanice i tekućinu. To daje dentinu stupanj propusnosti što može povećati bol i ubrzati napredovanje propadanja zuba.

Postoje tri vrste dentina koje su definirane poziciom dentina. Vanjski dio naziva se primarni dentin i to je dentin koji je u kontaktu s caklinom. Područje dentina u korijenu koji je u kontaktu s cementom naziva se sekundarni dentin. Tercijarni dentin je dentin koji nastaje kao odgovor na propadanje zuba.

Funkcije dentina

Sveukupno, dentin sadrži manje minerala i manje je lomljiv od cakline. Njegova glavna funkcija je pružanje podrške caklini. Također je odgovoran za prijenos impulsa iz cakline ili korijena u zubnu pulpu.

Komentariši

Close Menu